Ekonomika

Energetika, finance a cestovní ruch – stabilní odvětví v podnikání ve střední a východní Evropě na období 2021/2022

Společnost CapitalPanda vytvořila seznam blue-chip společností kótovaných na burzách ve střední a východní oblasti EU.

Vzhledem k tomu, že poptávka po různých retailových investicích na finančním a kapitálovém trhu stále roste, zprostředkovatel CapitalPanda si vybral jednu společnost z každé země ve střední a východní Evropě včetně České republiky, Maďarska, Slovenska, Chorvatska a Slovinska, aby zdůraznil její čísla a podpořil tak vzájemnou informovanost investičních příležitostí v zemích tohoto regionu.

Před podrobnými informacemi o výběru blue chipů pro každou zemi je zde tabulka porovnávající hlavní parametry ekonomického prostředí v každé zemi:

CZ

Česká republika je exportně orientovaná tržní ekonomika-nejdůležitější pro export je automobilový průmysl. Loňský rok byl výrazně ovlivněn globální pandemií COVID-19. HDP klesl o ~ 5 % ročně, což může souviset s pandemií.

Průměrná roční inflace vyskočila z 2,8 % v roce 2019 na 3,2 % v roce 2020. Rovněž spotřebitelské ceny vyskočily o 3,2 % ročně. V srpnu 2021 činila inflace 4,10 %.

V situaci globální pandemie a zvýšené inflace je pravděpodobné očekávání dalšího růstu cen produktů. V souladu s tím by společnost, kterou jsme vybrali, měla mít problémy se ziskem. Právě naopak.

ČEZ a.s. – je česká energetická společnost, jejíž většinovým akcionářem je vláda České republiky – jeden ze spolehlivých příkladů toho, jak by měly být řízeny společnosti státního významu.

Společnost je největší kotovanou společností z regionu střední a východní Evropy s podniky v České republice, Německu, Slovensku, Francii a Itálii.

Kromě své expanze mimo Českou republiku je ČEZ velmi zajímavý, protože má velmi diverzifikované výrobní portfolio výroby energie – jaderná energie a obnovitelné zdroje mají 54,8 % společného podílu na výrobě energie, zbytek byl generován hlavně spalováním lignitu (druh uhlí). Náklady na palivo společnosti jsou nízké, nejsou závislé na cenách komodit, ačkoli emisní povolenky jsou pro společnost stále důležitou nákladovou položkou a v případě vyšších cen elektřiny bude ČEZ ziskovější.

Společnost vypadá solidně a dividenda 52,00 Kč (cena akcií se pohybuje kolem 800 Kč)[1] pro rok 2020 dokazuje, že je volbou pro investory zaměřené na dividendy. *,[2]


[1] www.pse.cz, 05.10.2021

* Past performance is no guarantee of future results.

 

[2] ČEZ data: https://www.cez.cz/en/investors

HR

Velká závislost na cestovním ruchu vytváří pro Chorvatsko potíže, které byly nejlépe vidět během pandemie. V roce 2020 se chorvatský HDP meziročně ustálil na 8,4 % – byl jedním z největších v EU a v Evropě.

Ekonomická aktivita se na konci roku 2020 nadále zotavovala, ale kvůli opatřením na sociální distancování byla pomalá. Vládní fiskální podpora pomohla při oživení, ale spolu s nižší ekonomickou aktivitou vedla ke zvýšení veřejného dluhu na 87,2 % HDP.

Mezinárodní měnový fond (MMF) však uvedl, že očekává, že se chorvatská ekonomika v roce 2021 rozšíří o 5,4 % a v roce 2022 o 5,8 % – díky možným službám cestovního ruchu a oživení investic.

Zatímco čekáme na IPO společností InfoBip (první chorvatský jednorožec) a Rimac Automobil, vzniká zajímavá společnost na výrobu a prodej tabáku a tabákových výrobků, která prodala své hlavní podnikání společnosti British-American Tobacco a stáhla se ze sektoru – Adris Grupa d.d.

Částí Adris Grupa d.d. (ADRS) je Chorvatská osiguranje (největší a nejstarší pojišťovna v Chorvatsku), Cromaris, Adria Resort. S aktuální cenou akcií 466 HRK a dividendou 12,50 HRK pro rok 2021 není pro investory dividend tak atraktivní. [1]


[1] Výhledová prohlášení vycházejí z předpokladů a současných očekávání, která mohou být nepřesná, nebo z aktuálního ekonomického prostředí, které se může změnit. Taková prohlášení nezaručují budoucí výkon. Zahrnují rizika a další nejistoty, které je obtížné předvídat. Výsledky se mohou podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo implikovány v jakýchkoli výhledových prohlášeních.

Společnost je však jednou z nejlepších možností pro dlouhodobé investory, kteří chtějí zachovat hodnotu svých peněz a získat expozici v chorvatském turistickém a pojišťovacím sektoru.[1]

HU

Maďarsko je ekonomikou taženou exportem-globální pandemie měla negativní dopad na ekonomický růst, zejména v automobilovém průmyslu a odvětví spotřební elektroniky. Stálý růst v letech 2016–2019, který zvýšil příjmy a snížil míru nezaměstnanosti na 30letá minima, byl ukončen „díky“ krizi.

Krátkodobé riziko zůstane, dokud nebude vyřešen globální nedostatek polovodičů, který má dopad na maďarskou výrobu automobilů. Na vzestupu je také jeden další problém – stárnutí a zmenšování pracovní síly vyžaduje zvýšení produktivity pracovní síly. Maďarsko musí vyřešit korupci a zajistit posílení nezávislosti soudního systému, aby se zlepšilo investiční prostředí.

Přestože ekonomika Maďarska během této krize trpěla, některé společnosti si vedly dobře. Jedním z nich je OTP Bank Nyrt. Banka OTP spolu se svými dceřinými společnostmi poskytuje služby komerčního bankovnictví v Maďarsku a na mezinárodní úrovni.

Za posledních 5 let měl OTP historický roční růst 12,6 %, při současném čistém ziskovém rozpětí 34 % a vzrostl z loňských 32,9 %. Při aktuální ceně 17 500 HUF roční dividenda dosahují 1,42 % – pro investory do dividend to není příliš atraktivní. Nicméně s vysokou ziskovou marží pro tuto banku a lákavým ročním růstem navzdory krizi by tato společnost mohla být atraktivní pro investory, kteří investují bezpečně. [2],[2]


[1] Adris data: https://www.adris.hr/en/odnosi-s-javnoscu/odnosi-s-investitorima/vijesti

[2] Výhledová prohlášení vycházejí z předpokladů a současných očekávání, která mohou být nepřesná, nebo z aktuálního ekonomického prostředí, které se může změnit. Taková prohlášení nezaručují budoucí výkon. Zahrnují rizika a další nejistoty, které je obtížné předvídat. Výsledky se mohou podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo implikovány v jakýchkoli výhledových prohlášeních.

[2] OTP data: https://www.otpbank.hu/portal/en/Investor_relations

SK

Ekonomika ve druhém čtvrtletí vykazovala zdravý meziroční růst. Velké díky patří postupnému uvolňování omezení v zahraničí – vytvořilo to základ pro rychlý růst průmyslové výroby a exportu zboží.

Mírnější omezení v zemi také posílila domácí poptávku. Očkovanost se však pohybuje kolem 41 % a v případech COVID-19 existuje riziko prudkého nárůstu-mohlo by dojít k omezení ekonomické hybnosti.

Vzhledem k tomu, že na Slovensku došlo k dlouhému a relativně přísnému lockdownu, považují někteří investoři za dobrou příležitost pro dlouhodobé investice jednu ze společností, která během tohoto období utrpěla.

Tatry mountain resorts a. s. (TMR), společně se svými dceřinými společnostmi, poskytuje služby cestovního ruchu na Slovensku. Během posledních 3 měsíců byla cena akcií poměrně nestálá. Negativní známka této společnosti je, že podle její finanční zprávy mají finanční rezervu na méně než rok, což znamená, že pokud dojde k dalšímu delšímu zablokování, mohou nastat problémy s krytím provozních nákladů.

Zisky se za posledních 5 let snížily o 82,1 %-to vše díky krizi COVID-19. V tuto chvíli investoři, kteří kupují akcie TMR, sází na omezení pandemie a více než na dobrou zimní turistickou sezónu.[1]

SLO

Slovinsko je otevřený trh, nezávislá a stabilní země. Výkon hlavních slovinských obchodních partnerů v roce 2019 zpomalil růst a situace se během pandemií zhoršila – došlo ke značnému poklesu všech složek kromě vládní spotřeby.

Přestože nezaměstnanost v posledních letech má klesající trend, vyskočila ze 4,4 % v roce 2019 na 5,1 % v roce 2020. MMF očekává, že nezaměstnanost letos dosáhne 5 % a v roce 2022 zůstane na 5 %. Pouze 14,4% populace je ohrožena chudobou, což je hluboko pod průměrem EU 21,1%

Jednou ze společností, které vypadají dobře, je Petrol d.d. Společnost prostřednictvím svých dceřiných společností obchoduje s ropou a dalšími energetickými produkty ve Slovinsku a na mezinárodní úrovni.

Za posledních 5 let činil jeho roční růst zisků pouze 2,9 %, zejména s ropnou krizí v polovině roku 2020. Krátkodobá a dlouhodobá aktiva společnosti jsou větší než závazky a neměly by být problémy s krytím provozních nákladů. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 33,8 %.

Benzín vypadá stabilně a v současné době má atraktivní dividend – podle ceny akcií o něco více než 5 % ročně. S oživením poptávky po ropě má cena akcií více místa k růstu, a to by mohla být jedna z nejlepších voleb na Slovenském trhu při porovnávání stability a příležitosti růstu na příštích 5 let.[2]

Autorem je hlavní analytik Společnosti CApitalPanda Jožo Perič


[1] Tatry data: https://tmr.sk/investor-relations/

[2] Petrol data: https://www.petrol.eu/investors

Štítky
Více

Aktuální články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button
Zavřít