Ekonomika

Genderová nerovnost v investičním světě

Žijeme v 21. století, kdy technologická a digitální revoluce přináší sofistikované řešení v každé oblasti, i v té investiční. Stále důležitější tématem se stává ROVNOST. Rovné příležitosti, platy, žádné rozdíly, snažíme se o eliminaci diskriminace, ať už rasové, náboženské nebo genderové. Ale opravdu se snažíme? V investičním nebo bankovním sektoru můžeme vidět velkou propast mezi muži a ženami. Tzv. gender gap stále existuje i přesto, že žijeme ve světě nekonečných možností.

Ženy investují podstatně méně než muži

Při investování do kryptoměn je rozdíl ještě větší než při akciích, ETF, fondech, či nemovitostech. Což je docela paradox, protože kryptoměny měly přinést do tohoto segmentu čerstvý vítr a svobodu. Podle CNBC investuje do kryptoměny dvakrát tolik mužů než žen (16 % mužů vs. 7 % žen).

Graf: Srovnání typu investice podle vlastnictví. Zdroj: CNBC

Americký průzkum ze srpna 2021 přináší ale i pozitivní pohled, kdy se „gender gap“ nejvíce zmenšil v případě investování do nemovitostí. U ostatních „klasických“ forem investování je rozdíl stále patrný, avšak má zlepšující se tendenci.

Problém začíná už v dětství

Ženy jsou už od časného dětství vedeny víceméně k opatrnému chování. Muži jsou více vedeni k dominanci, tzv. chlapskému chování a k soutěživosti. Tyto zakořeněné vzory výchovy ovlivňují pozdější chování v oblasti finanční gramotnosti. Podle průzkumu společnosti Ypulse, úroveň sebevědomí dívek klesá přibližně o 30 % ve věku od 8 do 14 let, zatímco sebevědomí chlapců ve věku 14 let je o 27 % vyšší. Sebevědomí hraje kritickou roli při investování. Dalším problémem je i nedostatek informací. Děti je třeba učit zacházet s financemi již od časného věku. Finanční gramotnost populace je v některých zemích na velmi nízké úrovni.

Finanční diskriminace žen

Podle statistik ženy vydělávají stále mnohem méně než muži, odcházejí do důchodu s propastně rozdílnými úsporami, a jejich finanční příjmy ovlivňují i založení rodiny. S podhodnocenou prací pro ženy v rámci určitých sektorů nemá problémy pouze Evropa. V Austrálii je v současnosti platový rozdíl cca 13,4 procenta, podle toho, o jaké odvětví se jedná. Evropská unie je pravděpodobně na dobré cestě snížit tzv. gender gap v následujících letech. Otázka rovnosti pohlaví má aktuálně významné postavení v rámci agendy EU. Evropská komise přišla s novým návrhem 4. března 2021, který má zajistit stejnou odměnu za stejnou práci pro obě pohlaví. Měla by se tedy zlepšit informovanost a transparentnost odměňování a velké společnosti budou povinné podávat zprávy o rozdílech v odměňování žen a mužů. Nižší platy pro ženy a finanční závislost na mužích během mateřské dovolené logicky omezuje jejich možnost zapojit se do aktivního finančního investování. Situace se zlepšuje díky různým podpůrným projektem soukromých společností, například bank a spořitelen, avšak jednotlivé vlády států mají stále co dohánět a zlepšovat v této problematice.

Proslavila se i navzdory rodové diskriminaci

Jednou z prvních žen, která se proslavila ve světě financí, byla Geraldine Weiss. Navzdory vzdělání ji nechtěla zaměstnat žádná investiční společnost na lepší než asistentskou pozici. Ona se však rozhodla vypracovat sama. Naučila se investovat z knih, poslouchala rozhovory svých rodičů a vystudovala obchod a finance na vysoké škole. V roce 1966 se tedy rozhodla ve věku 40 let založit svůj vlastní projekt, a tím se vyhnula diskriminaci na základě pohlaví. V roce 1977 přišla jako host do oblíbeného programu PBS-TV „Wall Street Week with Louis Rukeyser“, a odhalila svou identitu po dosažení úspěchu v souvislosti s jejím projektem. Weissové strategie je zaměřena na dividendy, předběhla strategie doporučené jinými investory a dosáhla nadprůměrných výnosů i na chudých trzích.

Lucia Žárska, ProfitLevel

Štítky
Více

Aktuální články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button
Zavřít