Ekonomika

Inflace v České republice

Dle ekonomické předpovědi, kterou v květnu 2021 vydala organizace OECD, by se HDP v roce 2021 mělo zvýšit na 3,3 % a příští rok vzrůst na 4,9 %. Zpráva naznačuje, že mezi důvody pomalého ekonomického oživení patří výrazné šíření koronaviru, vysoká míra úmrtí na toto onemocnění (v porovnání s jinými zeměmi ze skupiny OECD) i pomalé očkování v zemi.[1]


[1] Předpověď OECD pro ČR: https://www.oecd.org/economy/czech-republic-economic-snapshot/

Zpráva dále uvádí, že ekonomické oživení zesílí, jakmile bude populace rozsáhleji očkována a uvolní se proticovidová opatření. Vyšší zahraniční poptávka zrychlí export. NeZaměstnanost možná mírně klesne, což souvisí především se zrušením státní pomoci a možného růstu bankrotů. Inflace by se měla pohybovat mezi 2 a 3 %.

Tři měsíce po zveřejnění zprávy je možné zhodnotit změny, ke kterým došlo. Dle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem vzrostly v červenci 2021 spotřebitelské ceny o 1,04 % v porovnání s předchozím měsícem. Inflace byla v červenci ve výši 3,4 % – jde o vyšší hodnotu, než kterou předpovídala organizace OECD. Tato hodnota se také pohybovala nad rozsahem 1,0 – 3,0 % České národní banky.[1]

ČNB očekává nepřetržitý růst inflace v následujících dvou čtvrtletích a předpokládá, že během následujících 12 měsíců se opět dostaneme do rozsahu 1,0 – 3,0 %. Cílovou hodnotou pro druhé čtvrtletí roku 2022 jsou 2,4 % a očekávanou hodnotou pro třetí čtvrtletí je 2,3 %.

Jak ovlivní rostoucí inflace průměrného člověka?

Inflace narušuje kupní sílu. Míra inflace má na jednotlivé spotřebitele odlišný vliv z jednoduchého důvodu – ne všichni kupují stejné produkty a využívají stejné služby.

Všichni však můžeme očekávat vyšší ceny zboží, sem patří každodenní produkty jako potraviny nebo plyn (což je patrné už dnes), ale také ceny automobilů, pronájem, hotely a další.

V současné době je těžké předpovědět, jak dlouho inflace potrvá. Může jít jen o krátkodobé pohyby ceny z důvodu nedostatku zboží v Evropské unii a globální ekonomice. Jakmile se zásoby ustálí, inflace může klesnout. Ale pokud situace přetrvá, centrální banky budou muset na danou situaci reagovat s cílem inflaci snížit. Je těžké odhadnout, pro jaká opatření se banky rozhodnou, ale jednou z možností může být zvýšení úrokových sazeb.

Jozo Perić, CapitalPanda

Varování:

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci a neměl by být považován za jakýkoli typ investičního poradenství a / nebo investiční průzkum a / nebo nabádání k jakýmkoli transakcím. Tento materiál byl připraven pouze pro informační / vzdělávací účely a neznamená povinnost provádět investiční transakce ani nezaručuje ani nepředpovídá budoucí výkon. BCM Begin Capital Markets Cy Ltd a její příslušné osoby včetně přidružených společností, agentů, ředitelů nebo zaměstnanců nezaručují přesnost, platnost, včasnost nebo úplnost jakýchkoli informací / údajů poskytnutých třetími stranami a nepřebírají žádnou odpovědnost za ztrátu vyplývající z jakékoli investice na základě uvedených informací / údajů.

* Výhledová prohlášení vycházejí z předpokladů a aktuálních očekávání, která mohou být nepřesná, nebo z aktuálního ekonomického prostředí, které se může změnit. Taková prohlášení nezaručují budoucí výkon. Zahrnují rizika a další nejistoty, které je obtížné předvídat. Výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo implikovaných v jakýchkoli výhledových prohlášeních.


[1] https://www.czso.cz/csu/czso/home

Štítky
Více

Aktuální články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button
Zavřít