Ekonomika

Poptávka po ESG roste. Upevňují si své místo na trhu

Udržitelné investice se stále více prosazují jako stabilní součást portfolií investorů. Zvláštní místo si získávají zejména investice ESG, které ve srovnání s tradičními aktivy prokázaly lepší odolnost vůči výkyvům trhu, a to nejen během pandemie, ale i po vypuknutí války na Ukrajině.  Poptávka po nich stále roste, což zároveň vytváří tlak na nabídku. 

Zdá se, že dopad sankcí vůči Rusku, nerovnováha v nabídce a poptávce, nejistota v dodávkách v kombinaci s rostoucí inflací a vysokými cenami energií, které způsobují radikální přehodnocení nejen energetické politiky, ale i bezpečnostních otázek a investičních vzorců po celém světě, vyvolaly v roce 2022 pouze dočasný tlak na výnosy z investic ESG. Za uplynulý rok dosáhl index MSCI World ESG Leaders, který se skládá ze společností s velkou a střední kapitalizací ve 23 zemích vyspělých trhů, hrubého výnosu 2,95 %, zatímco tradiční index MSCI World si připsal 2,61 %, podle údajů z msci.com (údaje aktualizovány k 31. květnu 2023). I při pohledu na pětileté srovnání vidíme, že verze indexu ESG, která má reprezentovat výkonnost společností vybraných z mateřského indexu MSCI World na základě environmentálních, sociálních a správních (ESG) kritérií, má mírný náskok. Dosáhla výkonnosti 8,93 %, zatímco tradiční index MSCI World si připsal o něco nižší výkonnost 8,34 %.* Tyto údaje jsou nepochybně klíčové při rozhodování o budoucím složení portfolia každého investora. 

Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, rad, písmo

Automaticky generovaný popis

Vývoj hodnoty indexu MSCI World ESG Leaders ve srovnání s tradičním indexem MSCI World od května 2008 do května 2023 ( Zdroj: msci.com)*

ESG jako investice do budoucnosti

Až 60 procent investorů uvádí, že ESG již přineslo vyšší výnosy z jejich investic ve srovnání s ekvivalenty bez ESG, což může v příštích letech dále zvýšit zájem o tento typ investic.* Zpráva PwC Asset and Wealth Management Revolution 2022 odhaduje, že institucionální investice zaměřené na ESG zaznamenají v roce 2026 nárůst o 84 procent na 33,9 bilionu dolarů, což představuje 21,5 procenta spravovaných aktiv. Dalším faktorem, který hovoří ve prospěch rozšiřování investic do ESG, je skutečnost, že podle výše zmíněné zprávy až 8 z 10 amerických investorů plánuje v příštích dvou letech zvýšit podíl v produktech ESG[1].

Rozšiřování nabídky  

I s ohledem na tyto odhady se očekává, že trh by se mohl v příštích letech výrazně otevřít, rozšířit nabídku produktů ESG a správci aktiv po celém světě zvýší svá spravovaná aktiva (AuM) související s ESG na 33,9 bilionu dolarů do roku 2026 z původních 18,4 bilionu dolarů v roce 2021. S předpokládanou složenou roční mírou růstu 12,9 % jsou aktiva ESG na cestě k tomu, aby za méně než 5 let tvořila 21,5 % celkového globálního AuM. [2]

Evropa versus svět

Z hlediska procentuálního podílu v Evropě bylo na konci roku 2021 na integraci faktorů ESG zaměřeno 27 % fondů. V USA činil AuM zaměřený na ESG v roce 2021 4,5 bilionu USD a do roku 2026 se předpokládá jeho růst na 10,5 bilionu USD. V Evropě by ve stejném období mohl dosáhnout dokonce 19,6 bilionu USD.3 K prudkému nárůstu zájmu dochází samozřejmě i mimo EU a USA, i když ostatní regiony za těmito dvěma výrazně zaostávají. Investoři však zvyšují alokace do ESG investic také v Asii, na Blízkém východě, v Tichomoří, Africe a Latinské Americe, kde pro srovnání investice do ESG v AuM v současnosti dosahují přibližně 25 miliard USD.

Laťka očekávání se neustále zvyšuje

Na trhu stále panují nejasnosti ohledně toho, co investoři a regulační orgány považují za zelené a sociálně inkluzivní. Na druhou stranu se obě zúčastněné strany stále více zaměřují na podporu podniků, které procházejí zelenou transformací. Finanční instituce se silnou nabídkou v oblasti ESG jsou stále častěji považovány za subjekty, které mají konkurenční výhodu oproti těm, jejichž nabídka v této oblasti zaostává, a mají za úkol vytvářet portfolia, která jsou schopna odolávat volatilitě trhu, reagovat na rostoucí soubor regulačních požadavků a identifikovat příležitosti k udržitelnému růstu, který přinese dlouhodobé výsledky.

Současně s tím, jak se tento segment posouvá kupředu a zlepšuje, rostou i očekávání. Například v EU již nestačí pro splnění předpisů zveřejnit a vysvětlit hlavní nepříznivé dopady související s faktory ESG, jako jsou emise skleníkových plynů, uhlíková stopa, protikorupční opatření nebo moderní otroctví. Nověji se od společností očekává, že tyto dopady zmírní a začnou řešit základní příčiny těchto problémů.

Olivia Lacenová, hlavní analytička společnosti Wonderinterest Trading Ltd.

* Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků

[1,2,3] Výhledová prohlášení vycházejí z předpokladů a současných očekávání, která mohou být nepřesná, nebo ze současného ekonomického prostředí, které se může změnit. Taková prohlášení nejsou zárukou budoucích výsledků. Zahrnují rizika a další nejistoty, které je obtížné předvídat. Výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo naznačených v jakýchkoli výhledových prohlášeních.

Štítky
Více

Aktuální články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button
Zavřít