Ekonomika

Český trh práce odolává hospodářské recesi. Nezaměstnanost však letos mírně stoupne

Přestože česká ekonomika oficiálně vstoupila do recese, tuzemský pracovní trh vykazuje neobvyklou míru odolnosti. A to i v kontextu obrovského počtu válečných uprchlíků z Ukrajiny, které Česká republika přijala a otevřela jim možnosti k nalezení zaměstnání. Nenechme se ale zmást, nezaměstnanost je ukazatelem, který je typicky zpožděn za vývojem hospodářského cyklu.

Podle vývoje trhu práce bychom vůbec nepoznali, že se česká ekonomika oficiálně ocitla v recesi. Hrubý domácí produkt už dva kvartály po sobě vykázal mezičtvrtletní pokles. Po snížení ve třetím kvartále o 0,4 procenta následoval pohyb stejným směrem ve kvartále čtvrtém, a to o 0,3 procenta.

Jenže trh práce se dál chová, jako by se „nechumelilo“. Podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu se v období od října do prosince loňského roku zvýšila celková zaměstnanost meziročně o 45,2 tisíce osob. Mezičtvrtletně se počet zaměstnaných zvýšil o bezmála 38 tisíc lidí.

Průměrný počet nezaměstnaných se v posledním kvartále loňského roku mezikvartálně snížil o 9,5 tisíce. Ke snížení počtu nezaměstnaných došlo i meziročně, třebaže jen o tisíc lidí. Obecná míra nezaměstnanosti (podle definice ILO) tak činila 2,2 procenta, což představuje meziroční snížení o 0,1 procentního bodu.

Zdá se tedy, že není důvod k pesimismu, natož k panice. Český trh práce navíc prokázal mimořádnou odolnost a absorpční schopnost vzhledem k tomu, že Česká republika přijala v přepočtu na počet obyvatel nejvíce válečných uprchlíků z Ukrajiny. Podle zjištění agentury PAQ Research si už více než polovina ekonomicky aktivních uprchlíků našla v České republice práci.

Z pohledu schopnosti českého pracovního trhu absorbovat další a další pracovní sílu se zdá, že ekonomická recese se na míře nezaměstnanosti prakticky neprojeví. A aktuální makroekonomická predikce ministerstva financí dává tomuto odhadu zapravdu. Podle zmíněného dokumentu by výkon českého hospodářství měl letos poklesnout o půl procenta. [1] Míra nezaměstnanosti by pak za celý rok 2023 měla dosáhnou t v průměru 3,2 procenta, což je o 0,8 procentního bodu více, než činil průměr za rok loňský. Nezaměstnanost je totiž typickým zpožděným ukazatelem hospodářského cyklu, což vysvětluje, proč se ekonomická recese na pracovním trhu dosud neprojevila, a proč se projeví až v průběhu tohoto roku.

I kdyby však nezaměstnanost stoupla na dvojnásobek oproti současnému stavu, pořád nelze hovořit o nějaké katastrofě. Popravdě by takový vývoj českému hospodářství prospěl, ačkoli to může znít jako paradox. Uvědomme si však, že tuzemský pracovní trh se už několik let nachází ve velmi napjatém stavu, kdy firmy nemohou najít dostatek adekvátní pracovní síly, což v konečném důsledku působí skrze tlak na růst mezd proinflačně.

Pokud by došlo k určitému upuštění páry z tohoto „papiňáku“, hledání práce by to de facto nijak neztížilo a zároveň by to přispělo k rychlejšímu snižování inflace na přijatelnou úroveň. Zároveň je ale třeba dodat, že i letošní rok bude ve znamení nejistoty, a tak se situace nejen na pracovním trhu může vyvinout úplně jinak, než si v tuto chvíli malujeme.

Roman Vykouřil, analytik společnosti Wonderinterest Trading s.r.o

[1] Výhledová prohlášení vycházejí z předpokladů a aktuálních očekávání, které mohou být nepřesné, nebo z aktuálního ekonomického prostředí, které se může změnit. Taková prohlášení nejsou zárukou budoucí výkonnosti. Zahrnují rizika a další nejistoty, které se dají těžko předvídat. Výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo implikovaných v jakýchkoli výhledových prohlášeních.

Štítky
Více

Aktuální články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button
Zavřít