Ostatní

HeRo, společný projekt advokátní kanceláře Rowan Legal a poradenské společnosti HEADIM, pomůže firmám se zvládáním krizových situací

PRAHA (XY) – Přední tuzemská advokátní kancelář Rowan Legal a poradenská společnost HEADIM spouští nový projekt HeRo, kterým chtějí přispět ke kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. Reagují tak na zvýšenou poptávku po asistenci se změnami business strategií a krizovým managementem. Tu navíc ještě umocnila téměř nepřetržitá dvouletá pandemie COVID-19. Výsledkem synergie obou společností je balíček služeb, které vychází především z důkladných právních, manažerských a ekonomických expertiz. 

Projekt HeRo je unikátním spojením právního a byznysového pohledu. Autoři projektů v konkrétních případech vychází z metodiky, která stanoví pravidla pro komplexní posouzení záležitostí klienta pohledem business odvětví, ve kterém působí. Výsledkem je obchodní analýza, která reflektuje veškeré právní či daňové aspekty. Tímto postupem pak lze identifikovat hlavní cíle, ke kterým by měl klient optimálně směřovat, a to včetně navazujících dílčích cílů. 

Autoři projektu HeRo reagují především na trend až samovolného růstu, který podnikatelské prostředí v tuzemsku ovládal v uplynulých deseti letech. Majitelé firem a jejich nejvyšší management během nich nebyli v podstatě vůbec nuceni k přemýšlení o změnách svých podnikatelských strategií, ani o kladení intenzivnějšího důrazu na procesy krizového řízení. Vzhledem k tomu, že se situace v posledních dvou letech radikálně změnila, řada z nich se teď potýká s obtížným přizpůsobením se nové post-covidové realitě. Projekt HeRo jim má pomoci tuto tranzici bez obtíží překlenout. 

„Pokud mají ve společnostech nastat určité změny, bývají často spojeny s nepopulárními rozhodnutími.  My je můžeme v rámci interním managementu společnosti učinit za majitele či dosavadní management. Pomáháme tak zajistit odstranění překážek pro jejich přijetí i následnou realizaci požadovaných změn. Stěžejní myšlenkou projektu HeRo je totiž představení komplexní služby, která má suplovat absenci zkušeností se zvládáním krizových situací. Řada firem je zkrátka postrádá, což je, vzhledem k ekonomickému vývoji Česka v minulých letech, logické,“ popisuje smysl projektu jeho koordinátor Mgr. Ondřej Křížek, managing associate advokátní kanceláře Rowan Legal. V ní se profesně specializuje především na korporátní právo, obchodní transakce, oblast M&A a pracovní právo. 

Z výše řečeného vyplývá, že v první řadě musí dojít k opravdu podrobné analýze podnikatelského prostředí, v jehož rámci je konkrétní klient aktivním hráčem. Pozornost profesionálních analytiků se proto zaměřuje především na strukturu jeho stávajících klientů a dodavatelů, personální a korporátní strukturu a finanční ukazatele. Na základě této činnosti jsou dále definovány tzv. hlavní cíle – například může jít o růst v rámci stávající majetkové struktury či za vstupu nového investora, nebo samotný prodej společnosti. Rozhodující jsou vždy preference samotného klienta a reálné možnosti daného tržního segmentu. 

„Nabídka služeb se rozhodně nevyčerpává analýzou a tvorbou dokumentů. To je naopak pouze začátek dlouhodobého společného procesu, řekněme soužití, mezi naším týmem a konkrétním klientem.  Náš tým mu pomáhá s exekutivou a dosažením předem vytyčených cílů. Buď podpůrně nebo přímým vstupem do managementu společnosti. Toto vnímáme jako obrovskou přidanou hodnotu našeho projektu – ukážeme, jak by se to mělo dělat, anebo dokonce celou realizaci dočasně převezmeme,“ doplňuje jej Jiří Vácha, spoluzakladatel poradenské společnosti HEADIM. Ten má přitom na svém kontě bohaté zkušenosti v interim managementu na národní i mezinárodní úrovni, kdy pomohl s restrukturalizací nejednomu perspektivnímu startupu. 

Synergie spojení obou společností je evidentní. Na jedné straně stojí přední advokátní kancelář Rowan Legal s více než třicetiletou tradicí a pobočkami v České republice i na Slovensku. Ta se stará o právní záležitosti širokého klientského portfolia, jehož součástí je i mnoho z největších národních a mezinárodních korporací, včetně veřejných institucích. Na straně druhé máme významnou poradenskou společnost HEADIM, specializující se na strategický management firem z celé Evropy. Její analytici jsou skutečnými experty především co se týče oblastí změnového, krizového a růstového řízení. Mezi její klienty se řadí taktéž velké národní a mezinárodní korporace, ale též malé a střední podniky i mladé startupy. 

Více

Aktuální články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button
Zavřít