Ostatní

Projekt UNIque law uzavírá druhý ročník. Série právnických přednášek během pandemie přilákala více než 2,5 tisíce studentů

PRAHA (2. července 2021) – Posledním webinářem 10. června skončil druhý ročník unikátního vzdělávacího projektu UNIque law. Ten vzešel z úzké spolupráce předních tuzemských advokátních kanceláří ROWAN LEGAL, PRK Partners a tdpA, které zorganizovaly sérii webinářů určených studentům právnických fakult, odborné i laické veřejnosti. Celkem se uskutečnilo 40 tematicky různorodých přednášek, jichž se kumulativně zúčastnilo více než 2,5 tisíce účastníků. 

Advokátní kanceláře uspořádaly celkem 40 webinářů, a nabídly tak bližší pohled na široké spektrum aktuálních legislativních témat. Role přednášejících se zhostili většinou samotní členové týmů zmíněných kanceláří, ale i hosté z řad odborníků na konkrétní problematiku. V souhrnu se přednášek zúčastnilo celkem 2 674 uživatelů, připojených prostřednictvím speciální virtuální edukační platformy BigMarker. 

„Mám radost, že projekt UNIque law zdárně završil svůj druhý ročník, a vážím si účasti studentů i dalších zájemců. Spolu s kolegy z PRK Partners a tdpA věříme, že webináře měly smysl – že představily budoucím právníkům některá odvětví a instituty také z hlediska zkušeností s jejich uplatňováním a praktického využití. Doufáme, že jim nabyté vědomosti budou k užitku při studiu i v praxi,“ říká po ukončení druhého turnusu JUDr. Martin Janoušek, partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL

Z první série přednášek, která se konala v průběhu první poloviny loňského roku, nejvíc posluchačů zaujala prezentace JUDr. Lukáše Duffka, partnera ROWAN LEGAL, na téma „Přípravné řízení trestní a jeho praxe“. Zúčastnilo se jí celkem 144 uživatelů. Vysoký zájem byl i o další témata – konkrétně „Základy IT smluv“ (Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E, managing associate ROWAN LEGAL), „Praktické rozdíly v průběhu řízení před soudem v trestních a civilních věcech“ (Mgr. Jan Staněk, partner tdpA) nebo „Odklony v trestním řízení“ (JUDr. Alena Tibitanzlová, Ph.D., advokátka tdpA). Celkem 15 webinářů se zúčastnilo bezmála tisíc studentů. 

Druhá série probíhala od podzimu 2020. Vůbec největší zájem byl o webináře koncipované ve formátu přípravy na klauzurní práce. První z nich, pod vedením Mgr. Radima Oberta z ROWAN LEGAL a zaměřený na „Hlavní líčení a dokazování v trestním řízení: pohled praktika“, sledovalo 224 posluchačů. Druhý „klauzurní“ webinář JUDr. Martina Mezenského z ROWAN LEGAL – „Předpisy správního práva a jak je prakticky používat“ – byl dokonce nejsledovanější ze všech, a to s celkem 259 připojenými posluchači. 

Trojice advokátních kanceláří ROWAN LEGAL, PRK Partners a tdpA představila koncept projektu již během první vlny pandemie COVID-19 na jaře 2020. Tehdy bylo poprvé nařízeno plošné uzavření vysokých škol, které tak byly nuceny přejít na alternativní způsoby virtuální výuky. Cílem partnerů bylo alespoň do určité míry kompenzovat omezení kontaktní výuky na právnických fakultách s tím spojené, a poskytnout tak posluchačům právnických fakult příležitost, jak se sebevzdělávat i v této nezvyklé situaci. Odborníci z řad právnických týmů organizátorských kanceláří se přitom zaměřovali hlavně na aktuální témata, kterým se i v rámci své praxe věnují. Důraz byl tedy kladen hlavně na aspekty aplikace práva v jimi sledovaných oblastech. 

Projekt byl v průběhu letošního roku vyhlášen výherním v kategorii Pro Bono / CSR v rámci udílení cen Právnická firma roku 2020. 

Více

Aktuální články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button
Zavřít