Ostatní

Koncept „Smart City“ šetří čas a zvyšuje kvalitu života. V České republice by se inteligentní města mohla rozšířit v následujících letech

Jaký dopad bude mít koronavirová krize na chytrá města v České republice či jak by mohly technologie v budoucnu pomáhat městům zvládat obdobné krizové situace, i o tom debatovali zástupci Poslanecké sněmovny, samospráv, Svazu průmyslu a dopravy, technologických a telekomunikačních společností kolem odborného kulatého stolu, který se konal koncem minulého týdne. Pro české občany by život v technologicky pokročilých městech koncepčně zvaných „Smart City“ mohl být výrazně komfortnější vzhledem k inteligentní organizaci dopravy spojené se sdílením dat a informací, všudypřítomnému připojení, zvýšení kvality služeb i většímu počtu zelených řešení. 

Současná datová infrastruktura umožňuje používání různých technologických nástrojů, které občanům pomohou například rychleji a pohodlněji zaparkovat nebo jednat s úřady. Pro realizaci vizí budoucnosti spojovanými s autonomními vozidly či průmyslovou revolucí však musí stávající datová infrastruktura projít razantní rekonstrukcí. Nejmodernější „smart city“ řešení pro nadcházející dekády proto umožní pouze přechod na infrastrukturu bezdrátových technologií 5G. V cestě rychlé implementaci však často stojí přísná legislativa. 

Města minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

Před sto lety žil ve městě každý pátý obyvatel, dnes je to každý druhý. Odhaduje se, že v roce 2050 budou ve městech žít více než tři čtvrtiny populace. Aby města nápor unesla, budou muset projít razantní změnou. Více obyvatel znamená pro vedení měst větší nároky na dopravní infrastrukturu, energii, hospodaření s vodou, ale i s odpady. Hlavní roli proto už nyní hrají technologie a síťové připojení. Digitalizace měst s sebou vedle značné úspory času pro jeho obyvatele přináší i vyšší konkurencischopnost oproti méně technologicky pokročilým lokalitám. Kvalita života ve městech rozhoduje o tom, jaká skupina lidí se v nich bude shromažďovat. Umožnění stabilního internetového připojení například z parků a veřejných prostor láká mileniály. Pro města tak mohou tyto benefity znamenat konkurenční výhodu. Právě tyto možnosti s sebou přináší síť nové generace 5G s nízkou odezvou, kvalitnějším pokrytím či vyšší kapacitou sítě.

5G sítě a rozvoj infrastruktury pro inteligentní řešení ve městech a obcích 

Stát by měl ve spolupráci se samosprávami urychlit budování služeb inteligentních měst a tzv. e-governmentu. Bez nich nemohou občané, ale ani podniky plně využít nejmodernější technologická řešení, která umožňují mimo jiné 5G sítě. „Společně jsme schopni přesvědčit obyvatele, že 5G není strašák, ale příležitost, která nám přinese technologickou a ekonomickou přidanou hodnotu a náskok. Evropa by měla šlápnout na plyn a Česká republika by taky měla přidat. Jsem přesvědčený, že společně dokážeme náš stát posunout tam, kam by si zasloužila směřovat,“ uvedl v diskuzi Pavel Košek, ředitel korporátní komunikace Huawei.  

Účastníci odborného panelu se shodli, že jedním z hlavních problémů, který brzdí implementaci nových řešení v ČR, je zastaralá a rigidní legislativa zpomalující proces jednání a absence lídra na úrovni státu, který by se problematice věnoval, situaci koordinoval, stanovil cíle a postupné kroky. „Stát by měl mít jasnou telekomunikační politiku v oblastni inteligentních měst. Přimlouvám se k tomu, abychom všichni od výrobců, přes dodavatele, operátory, průmysl, jednotlivých ministerstvech až po zástupce krajů a obcí, vytvořili platformu, na které se dohodneme co je důležité a společně budeme říkat, co jspou ty skutečné priority,“  řekl Pavel Košek.  

Fake news, hoaxy o 5G sítích 

Vedle samotného budování 5G infrastruktury a inteligentních měst se diskuze zaměřila i na fenomén šíření tzv. fake news, které falešně upozorňují na rizika spojená se sítěmi 5G za účelem vbuzení nedůvěry a vyvolání strachu. „Telekomunikace je jedno z nejvíce regulovaných odvětví, cokoliv se děje technologicky a technicky podléhá přísným hygienickým normám. Musí se dodržovat hygienické předpisy a technologické postupy, které jsou nastaveny velmi přísně tak, aby technologie neměly vliv na zdraví a život obyvatel,” dodal k tématu dezinformací Pavel Košek. 

Štítky
Více

Aktuální články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button
Zavřít