Informační technologie

5G technologie je připravena ke komerčnímu spuštění, její skutečný potenciál doceníme v budoucnosti

Bezdrátová technologie 5. generace je základním kamenem pro digitalizaci průmyslu. V České republice ale má šanci se prosadit pouze za předpokladu, že zde bude reálná poptávka po digitalizaci služeb pro jednotlivce i průmyslové organizace, podmíněná ekonomickým růstem a prosperitou. Klíčem k úspěchu je zachování volné soutěže trhu a maximální snaha o využití stávající síťové infrastruktury. Těmito závěry by se dala shrnout videokonference pořádaná mediálním domem CNC, jejímiž hosty byli Kamil Anis, Solution Sales ze společnosti Huawei, konzultant a bývalý člen Rady ČTÚ Ondřej Malý, Technical Sales Director společnosti Avast Filip Chytrý, prof. Ing. Jan Vrba, CSc., z elektrotechnické fakulty ČVUT a Roman Máca, analytik Institutu pro politiku a společnost.

Sítě páté generace jsou zejména v posledních měsících hojně diskutovaným tématem nejen v mediálním prostoru. Na jedné straně stojí operátoři, kteří jsou připraveni rychlé sítě budovat a rozvíjet – 5G bývá spojováno s rychlým nástupem chytrých technologií v průmyslu, dopravě, zdravotnictví a dalších oblastech lidské činnosti a má s sebou přinést obrovský ekonomický potenciál. Dle Kamila Anise ze společnosti Huawei však nejprve musí česká společnost 5G sítě opravdu chtít, zejména pak pro využití v průmyslu, aby jejich nasazení dávalo smysl v rámci celého ekosystému. „5G technologie je připravena ke komerčnímu spuštění, ale její skutečný potenciál teprve čeká na své plnohodnotné využití. Znalost a schopnost využití technologií jako jsou network slicing, network exposure či MEC považujeme za naprosto klíčovou pro rentabilní provoz 5G sítí a přechod na nové obchodní modely. Bez toho 5G bude jen rychlejší 4G a nebude zvláště atraktivní.“ Velkou brzdou je podle Anise i nejistá představa o tom, jak bude vypadat trh v následujících deseti až patnácti letech. Aby systém fungoval, musí se ovšem mobilní sítě 5G rozvíjet synchronně ve všech oblastech, tedy v přístupové části, jádru i v rámci cloudové platformy. 

Na straně druhé proti operátorům stojí občané, kteří stále častěji věří dezinformacím o nových sítích a podléhají strachu z neznámého. Zdravotní rizika odborně vyvrátil ve svém přednesu Jan Vrba: „Pokud jde o neionizující elektromagnetické záření, pak různými studiemi na buňku in vitro, ale také in vivo, se zatím neprokázaly žádné škodlivé účinky na enzymy, DNA, na buněčnou membránu, ani na jiné části buněk.“ Strach z elektromagnetického pole je dle jeho slov neopodstatněný,  je ale potřeba se o problematiku nadále zajímat.

Zavádění 5G sítí je dle konzultanta Ondřeje Malého často vnímáno jako závod o prvenství, vzhledem k vysokým nákladům na stavbu infrastruktury a zajištění všudypřítomného pokrytí však nadšení ohledně 5G sítí nesdílí, i když uznává, že je 5G základem digitalizace průmyslu. Na otázku nákladů navázal Filip Chytrý se zkušeností ze zahraničí. Ve Spojených státech jsou sítě sdíleny navzájem mezi operátory, přičemž každý z operátorů si spravuje svoji vlastní virtuální funkci. Každý operátor má servery od svého preferovaného dodavatele, a dle Chytrého tak nezáleží na tom, od kterého dodavatele je infrastruktura v rámci níž se sdílí antény i vysílání. Právě konkurence je pro operátory zajímavým benefitem i motivací. 

Debata se vyjádřila i k zatím odkládané aukci kmitočtů. Dle Anise nejsou pro spuštění a výstavbu 5G sítí tyto kmitočty nutnou podmínkou, jsou ovšem nutné pro průmyslové aplikace. Někteří operátoři mají již 5G spuštěné na stávajících kmitočtech a s určitou drobnou obměnou komponent infrastruktury, která je prakticky připravená, se mohou 5G sítě spustit. Začátkem srpna by se uchazeči měli dozvědět veškerá rozvojová kritéria pro splnění podmínek státu. Zejména tyto kritéria dle Malého determinují nákladnost stavby sítě. 

Operátoři v dnešní době ztrácejí výdělky vzhledem k úpadku služeb jako jsou SMS či volání a nemají pak prostředky na investování do rozvoje sítí. Chytrý uvádí, že 5G může operátorům přinést nové příjmy, přičemž zpoplatnění různých dodatečných služeb v rámci sítě může ve výsledku přinést i zlevnění dat. V zahraničí se již operátoři zaměřují na to, jak využít 5G, aby mohli zákazníkům přinést i dodatečné služby, např. zajištění jejich individuální online bezpečnosti, a nezaměřovat se primárně pouze na poskytování rychlého internetu. V Čechách ovšem k této debatě zatím nedochází. „5G může přispět ke zlevnění [mobilních] služeb, pakliže bude zachována volná soutěž na trhu a všichni ti, kdo budou v ekosystému zainteresováni, budou hledat nejlepší řešení v poměru cena a výkon,“ prohlásil Kamil Anis. 

Účastníci videokonference se shodli, že mobilní sítě jsou základem infrastruktury společnosti po celém světě. Proč se ovšem na 5G zaměřit už dnes? Dle Romana Mácy je zárukou rozvoje země a kvality života vyšší konkurenceschopnost. „Právě tu nám přináší nové technologie společně s vyšší životní úrovní, a proto není na místě otálet. Jedná se však o rovnováhu a musíme vyhodnotit přínos i rizika,“ uzavřel Máca.

Štítky
Více

Aktuální články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button
Zavřít